Příprava a vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 257/2016 Sb.

Termíny ZOZ | Zkouškové místnosti | Pokyny k ZOZ | Ceník | Lidé

 

Zákon o spotřebitelském úvěru, účinný od 1. 12. 2016, nastavil přísnější podmínky pro zprostředkování a poskytování spotřebitelského úvěru. Aby mohly oprávněné osoby i nadále v této oblasti poskytovat své služby, musí do dvou let od účinnosti zákona vykonat zkoušku odborné způsobilosti a získat certifikát o jejím úspěšném absolvování. Do doby vykonání této zkoušky, období tzv. přechodného období, postačuje prokazatelné ověření odborných znalostí a dovedností interním přezkoušením.

Institut odborného vzdělávání organizuje:

  • Přípravu k ověření odborných znalostí a dovedností na přechodné období, tedy do doby vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Závěrečný test probíhá elektronickou formou.
  • Ucelený program přípravy a vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, pro všechny skupiny odborností:
    • zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
    • zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru,
    • zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení,
    • zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování jak spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak spotřebitelského úvěru na bydlení (souhrnná zkouška).

Složení zkoušky pro distribuci úvěru jiného než na bydlení zahrnuje automaticky i kategorii pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru.

Zkoušky odborné způsobilosti jsou pořádány ve vhodných prostorách dodavatele. Po dohodě se zadavateli je možné konat zkoušky i přímo ve firemních prostorách v rámci České republiky, v individuálně dojednaných termínech.

Úspěšnost odborných zkoušek k datu 30.6.2018 realizovaných v Institutu odborného vzdělávání je za všechny typy zkoušek 85,54 %. Ze statistiky ČNB vyplývá, že úspěšnost u všech akreditovaných osob za rok 2017 byla 76,75 %.