Nabízíme

Institut odborného vzdělávání poskytuje zájemcům nejen ověření nebo vykonání zkoušky, ale i kvalifikovanou přípravu, vč. cvičných znalostních testů. Pro přípravu klientů využívá formu e-learningových kurzů. V každém jednotlivém vzdělávacím kurzu nalezne zájemce odpověď k dotčeným otázkám znalostních testů. Příprava zájemců o ověření odborných znalostí, eventuálně vykonání odborné zkoušky jsou koncipovány tak, aby absolvent vyhověl náročným požadavkům zákona.

E-learningové kurzy jsou klientům dostupné na internetových stránkách Institutu odborného vzdělávání 24 hodin denně k využití podle vlastního uvážení.

Institut odborného vzdělávání aktuálně nabízí: