O nás

O nás

Institut odborného vzdělávání byl založen společnostmi EPRAVO Media (CZ) s.r.o. a DAKRA spol. s r.o. Obě společnosti mají dlouhodobé zkušenosti zejména s elearningovým vzděláváním v oblasti práva a financí, jsou vybaveny potřebným know how, včetně testování dosažených odborných znalostí, technickým a programovým zázemím. Pro zajištění vzdělávacích kurzů je k dispozici vysoce erudovaný lektorský sbor a odborné zkouškové komise.

Na základě splnění všech podmínek pro udělení akreditace od ČNB, byla Institutu odborného vzdělávání dne 17. 5. 2017 udělena akreditace číslo jednací 2017/067901/CNB/570 podle § 64 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a dne 9. 8. 2018 udělena akreditace číslo jednací 2018/096436/CNB/570 podle § 14c odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Žádosti společnosti Institut odborného vzdělávání s.r.o., IČO 05203309, se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, o udělení akreditace podle § 61 ZDPZ bylo v plném rozsahu vyhověno a společnost byla dne 29. května 2019 zapsána do registru podle § 40 a násl. ZDPZ jako akreditovaná osoba.

Aktuality