Ceník: Příprava a vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 257/2016 Sb.

 

Odborná zkouška Počet účastníků do 50 Počet účastníků 50 – 100 Počet účastníků 100 – 150 Počet účastníků 150 – 200 Počet účastníků 200 a více
Příprava a odborná zkouška 1 900 1 650 1 400 1 150 900
Samostatně pouze odborná zkouška 900 900 850 850 800
Opakovaná odborná zkouška (reparát) 450 450 450 450 450
Vzdělávání a soubor cvičných znalostních testů 1 200 1 100 1 000 900 800
Vystavení duplikátu osvědčení
o ověření odborných znalostí
100 100 100 100 100

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro počet účastníků vyšší než 20. Pro nižší počet účastníků se ceny zvyšují a dojednávají individuálně.

Při hromadném počtu účastníků mohou být poskytovány množstevní slevy.