Lidé: Příprava a vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 257/2016 Sb.

Lektorský sbor je složen tak, aby pokryl veškerá témata související s vykonáním zkoušky odborné způsobilosti. Odbornost jednotlivých lektorů je především z oblasti práva a financí.

Mgr. Radka Rutar
Mgr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
Mgr. Michaela Ericssonová
Mgr. Martin Švalbach, LL.M. MA
Mgr. Roman Daneš
Mgr. Miroslav Chochola, MBA

 

Zkouškové komise jsou utvářeny z odborníků, kteří mají minimálně magisterské vzdělání. Při jejich jmenování do zkouškových komisí je postupováno v přísném souladu se Zkouškovým řádem Institutu odborného vzdělávání.

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Michaela Ericssonová
Mgr. Radka Rutar
Mgr. Tereza Skrbková
Mgr. Filip Šilhavý
Mgr. Vojtěch Černý
Mgr. Lucie Baumruková
Mgr. Viktor Glatz
Ing. Adéla Horáková
Mgr. Tereza Šlajsová