This Theme Supports a Custom FrontPage

AKTUALIZACE ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK K ODBORNÝM ZKOUŠKÁM DLE § 69 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

AKTUALIZACE ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK K ODBORNÝM ZKOUŠKÁM DLE § 69 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Dovolujeme si Vám oznámit, že 23. ledna 2019 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 15. listopadu 2018 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.

Zkouškové otázky k odborným zkouškám dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zkouškové otázky k odborným zkouškám dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. června 2018 Česká národní banka vydala soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů. K témuž datu zveřejnila Česká národní banka Dohledový benchmark č. 3/2018 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákonaPřečtěte si více o Zkouškové otázky k odborným zkouškám dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu[…]

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 15. listopadu 2017 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.  

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. září 2017 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. srpna 2017 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.

Přechodné období

Přechodné období

Aktuálně zajišťujeme pro zájemce vzdělávací kurz a možnost ověření odborných znalostí a dovedností z problematiky spotřebitelského úvěru na přechodné období, do doby než úspěšně vykonají zkoušku odborné způsobilosti podle zák. č. 257/2016 Sb.  Vzdělávací kurz probíhá formou video přednášek, ověření odborných znalostí a dovedností pak formou elektronického znalostního testu.

Zkouškový portál

Zkouškový portál

Spustili jsme nový zkouškový portál pro účastníky našich online kurzů. Na našich internetových stránkách nyní naleznete nejen doporučenou studijní literaturu, ale i další studijní materiály, včetně otázek a odpovědí zařazených do znalostního testu.