This Theme Supports a Custom FrontPage

Informace o zápisu do registru podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Informace o zápisu do registru podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Žádosti společnosti Institut odborného vzdělávání s.r.o., IČO 05203309, se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, o udělení akreditace podle § 61 ZDPZ bylo v plném rozsahu vyhověno a společnost byla dne 29. května 2019 zapsána do registru podle § 40 a násl. ZDPZ jako akreditovaná osoba. Stáhněte si náš zkouškový řád  

AKTUALIZACE ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK K ODBORNÝM ZKOUŠKÁM DLE § 69 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

AKTUALIZACE ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK K ODBORNÝM ZKOUŠKÁM DLE § 69 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Dovolujeme si Vám oznámit, že 23. ledna 2019 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 15. listopadu 2018 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.

Zkouškové otázky k odborným zkouškám dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zkouškové otázky k odborným zkouškám dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. června 2018 Česká národní banka vydala soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů. K témuž datu zveřejnila Česká národní banka Dohledový benchmark č. 3/2018 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákonaPřečtěte si více o Zkouškové otázky k odborným zkouškám dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu[…]

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 15. listopadu 2017 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.  

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. září 2017 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Aktualizace zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. srpna 2017 Česká národní banka uskutečnila aktualizaci souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Aktuální soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám lze nalézt na stránkách České národní banky.

Přechodné období

Přechodné období

Aktuálně zajišťujeme pro zájemce vzdělávací kurz a možnost ověření odborných znalostí a dovedností z problematiky spotřebitelského úvěru na přechodné období, do doby než úspěšně vykonají zkoušku odborné způsobilosti podle zák. č. 257/2016 Sb.  Vzdělávací kurz probíhá formou video přednášek, ověření odborných znalostí a dovedností pak formou elektronického znalostního testu.