Zkouškové otázky k odborným zkouškám dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. června 2018 Česká národní banka vydala soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů.
K témuž datu zveřejnila Česká národní banka Dohledový benchmark č. 3/2018 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů .
Oba dokumenty lze nalézt na internetových stránkách České národní banky a Dohledový benchmark též na našich internetových stránkách Institutu odborného vzdělávání.