Přechodné období

Aktuálně zajišťujeme pro zájemce vzdělávací kurz a možnost ověření odborných znalostí a dovedností z problematiky spotřebitelského úvěru na přechodné období, do doby než úspěšně vykonají zkoušku odborné způsobilosti podle zák. č. 257/2016 Sb.  Vzdělávací kurz probíhá formou video přednášek, ověření odborných znalostí a dovedností pak formou elektronického znalostního testu.