Termíny ZOZ (256/2004 Sb.)

Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo Termín Odbornost Členové komise Kontakt Počet volných míst

Na všechny výše uvedené zatím neobsazené termíny se můžete přihlásit na e-mailové adrese: info@evzdelani.cz.  V případě zvýšeného zájmu, budou další termíny ZOZ s dostatečnou kapacitou operativně vyhlašovány.

Informace o cenách a průběhu ZOZ naleznete na našich stránkách. Dále doporučujeme prostudovat FAQ.

Specifikace skupin odborností, datum, hodina konání, seznam členů zkouškové komise a kontakt na operátora zkoušky, jsou v souladu se zkouškovým řádem publikovány nejpozději 14 dnů před vyhlášeným termínem zkoušky.