Akreditace

V současné době zajišťujeme pro zájemce vzdělávací kurzy – přípravu k vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Českou národní banku jsme, s ohledem na nastavení věcných a formálních podmínek, požádali o udělení akreditace k pořádání i zkoušek odborné způsobilosti při poskytování spotřebitelského úvěru. Žádost o akreditaci byla podána 27. února 2017. Současně byla doložena dokumentace požadovaná zákonem pro akreditaci.