Zkoušky odborné způsobilosti

Nabízíme Vám ucelený program přípravy a vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle z. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, pro skupiny odborností:

  • Zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
  • Zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
  • Zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
  • Zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování jak spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak spotřebitelského úvěru na bydlení (souhrnná zkouška)

Složení zkoušky pro distribuci úvěru jiného než na bydlení zahrnuje automaticky i kategorii pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru.

Zkoušky odborné způsobilosti jsou pořádány ve vhodných prostorách dodavatele, aktuálně v Praze, Plzni, Ostravě a Olomouci. V případě zájmu objednatele a při hromadných objednávkách, je možno zkoušky konat i v prostorách objednatele v rámci ČR, v individuálně dojednaných termínech.