Příprava povinných osob a zkoušky odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a zajištění

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění stanovil s účinností 1. 12. 2018 nové podmínky distribuce pojištění a zajištění. Zákon se mimo jiné zaměřuje na dosažení jednotného přístupu k regulaci distribuce na finančním trhu v sektorech spotřebitelských úvěrů, pojišťovnictví a na kapitálovém trhu.

Aby mohly oprávněné osoby z oblasti pojišťovnictví i nadále poskytovat své služby, musí pracovník pojišťovny, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník a samostatný zprostředkovatel, distribuovat pojištění pouze tak, že trvale splňují podmínky odborné způsobilosti. Získání odborných znalostí a dovedností se prokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Prohlubování odborné způsobilosti se pak prokazuje osvědčením o absolvování následného vzdělávání.
Institut odborného vzdělávání, Českou národní bankou akreditovaná osoba, organizuje jak přípravu ke složení odborné zkoušky, tak i odbornou zkoušku ve všech skupinách odborností pro distribuci pojištění nebo zajištění, a to na základě souboru zkouškových otázek připravených Českou národní bankou.

Příprava a vykonání odborné zkoušky je zajišťováno pouze elektronicky, a to v Aplikaci IOV. Ta je připravená pro zkoušky všech skupin odborností.

Studijní portál obsahuje studijní balíček – studijní materiály, základní právní úpravu tématu, event. související judikaturu a doporučenou odbornou literaturu a zejména pak cvičné znalostní testy připravené identicky jako znalostní testy „ostré“.

Zkouškový portál je připraven k vykonání certifikované odborné zkoušky. Principiálně pracuje stejně a se stejnými otázkami jako cvičné znalostní testy studijního portálu.
Úspěšným absolventům odborné zkoušky je vydáno „Osvědčení“ o vykonání zkoušky.