Příprava povinných osob a zkoušky odborné způsobilosti podle zák. č. 427/2011 Sb.

Veškeré služby související s tímto zákonen připravujeme.