Lidé: Příprava a zkoušky odborné způsobilosti podle zák. č. 256/2004 Sb.

Lektorský sbor je složen tak, aby pokryl veškerá témata související s vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Odbornost jednotlivých lektorů je především z oblasti práva a financí. Aktuálně sestavujeme lektorský tým tak, aby byl v koordinaci s jednotlivými přednáškami.

Zkouškové komise jsou utvářeny z odborníků, kteří mají minimálně magisterské vzdělání. Při jejich jmenování do zkouškových komisí je postupováno v přísném souladu se Zkouškovým řádem Institutu odborného vzdělávání.

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Michaela Ericssonová
Mgr. Radka Rutar
Mgr. Tereza Skrbková
Mgr. Filip Šilhavý
Mgr. Vojtěch Černý
Mgr. Lucie Baumruková
Mgr. Viktor Glatz
Ing. Adéla Horáková
Mgr. Tereza Šlajsová