Ceník: Příprava povinných osob a ověření jejich odborných znalostí podle zákona č. 253/2008 Sb.

Kategorie ověření odborných znalostí
Cena Kč Poznámka
Příprava a ověření odborných znalostí 490