Informace o zápisu do registru podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Žádosti společnosti Institut odborného vzdělávání s.r.o., IČO 05203309, se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, o udělení akreditace podle § 61 ZDPZ bylo v plném rozsahu vyhověno a společnost byla dne 29. května 2019 zapsána do registru podle § 40 a násl. ZDPZ jako akreditovaná osoba.

Stáhněte si náš zkouškový řád